Тел.: 098 883 2468

НАБЕРИ И ЗАТВОРИ. НИЕ ЩЕ ВЪРНЕМ ОБАЖДАНЕТО!

НАСТРОЙКА ГАЗ ИНЖЕКЦИОНИ

Газовият инжекцион е компютърно управлявана система. След всеки монтаж върху даден автомобил компонентите трябва да бъдат приведени в експлоатация посредством външен компютър и техник-специалист в настройката на газовите инжекциони. Самата настройка представлява синхронизиране на бензиновия и газовия инжекциони, така че доставеното гориво напълно да задоволява натоварванията на двигателя. За правилната работа на газовия инжекцион се вземат предвид куп фактори от съществено значение. Важно е човекът, който работи върху вашата кола да има нужните познания и умения да направи и завърши настройката без това да доведе до загуба на мощност, висок разход на гориво, неравномерна работа на двигателя, светване на чек лампата на автомобила.

 

Цени:

-диагностика и настройка газов инжекцион - 20 лв.