Тел.: 098 883 2468

НАБЕРИ И ЗАТВОРИ. НИЕ ЩЕ ВЪРНЕМ ОБАЖДАНЕТО!

КЛИМАТИКЪТ НЕ РАБОТИ

ПОВЕЧЕТО АВТОМОБИЛНИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМА ИМАТ...

...датчик-пресостат. Неговите функции са няколко:

 

-следи за твърде ниско налягане

-следи за твърде високо налягане

-изработва управляващия сигнал за компресора и перките

 

Ако възникне проблем при някоя от трите точки о системата няма да заработи, докато проблемът не бъде отстранен.