Петте плюса на газовия инжекцион

in

Пропан-бутановата система се нарича двугоривна система, защото изразходва конкретен тип гориво, чиито съставки са основно от пропан и бутан. При нормална температура и налягане този вид гориво е в газообразно състояние, а при повишено налягане – в течно състояние.

Първият плюс на газовия инжекцион е удълженият интервал,

при който се налага смяна на маслото на двигателя. Въпросното гориво преминава през двигателя под газообразна форма към автомобилната газова система.

Поради тази причина маслото, което се намира в картера, не се разрежда и не отмива масления филм на цилиндрите. Ето и защо цилиндрите на двигателя не се износват толкова бързо и се удължава експлоатационния живот на двигателя.

Вторият плюс е удълженият живот на двигателя.

Възможността горивото пропан-бутан да се смесва с въздуха помага на цилиндрите да се зареждат равномерно с хомогенна гориво-въздушна смес, която кара двигателя да работи по-тихо , по-устойчиво и без проблеми. Не се образува нагар по буталата, клапите и запалителните свещи, благодарение на това смесване на горивото с въздух. Гориво-въздушната смес изгаря напълно и така удължава срока за смяна на запалителните свещи.

Третият плюс на газовия инжекцион е тяхната по-висока екологична степен.

Мярката за детонационна устойчивост на горивото се нарича октаново число. Това число при пропан-бутана е много високо около 102-108. Благодарение на него се намаляват вредните детонации на автомобилния двигател. Появата на отработените газове и токсичните вещества в случайте на употреба на природен газ, се намаляват около четири пъти. Това е доказателство, че е основателно природният газ е смятан за второто от най-екологичните чисти горива. Разбира се на първо място е водородът. В пропан-бутановото гориво няма съставки от сяра и олово, които водят до повреди на катализатори и/или ламбда сондата на Вашия автомобил.

Четвърти плюс е по-ниският разход за гориво.

Евтин газов инжекционНяма второ мнение, че цената на пропан-бутана е в пъти по-ниска от цената на бензина.

Петият плюс на газовия инжекцион е неговата дълготрайност.

Научно е доказано, че пропан-бутанът изгаря по-бавно в сравнение с бензина. Благодарение на този факт натоварването на коляновия вал и буталната клапа се намалява. Поради това динамичните свойства на двигателя намаляват с близо 5 %.

Всеки газов инжекцион има свой собствен газов компютър, който калкулира горивото и след това се инжектира в двигателя.

В обобщение плюсовете на газовите инжекционни системи са: сведен до минимум разход на горивото, максимална производителност на газта, без загуба на мощност на автомобил и без ефекта на „гърмене“.

В последствие на това двигателите се развиват, изследват и оптимизират в своята работа като подобряват изгарянето на газта, оптимизира се консумацията на гориво и се намаляват вредните емисии за околната среда.

📑 ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА ТУК: